Doula

  Med en doula minskar...


  • risken för kejsarsnitten med 50 %
  • förlossningens längd med 25%
  • behovet av medicinsk smärtlindring med 30%
  • önskemål om ryggbedövning med 60%

Hur vill Du föda?

Föd i trygghet!


Vad är en doula?


En doula är en kvinna som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes partner under graviditet, förlossning och den närmaste tiden efteråt.

En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hennes roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen.

 

Ordet ”doula” kommer från grekiskan och betyder fritt översatt ”kvinna som ger omvårdnad”. Att kvinnor med erfarenhet från barnafödande hjälper andra kvinnor som föder barn är en urgammal företeelse.

I nästan alla tidsepoker och kulturer har det varit så här. Mycket länge var det självklart att andra kvinnor, förutom barnmorskan, skulle samlas runt den födande kvinnan – för att dela med sig av sin erfarenhet, sin styrka, sitt lugn och sina praktiska kunskaper.

 

I nutidssamhället kan doulan återknyta till den urgamla kvinnotraditionen och förnya den genom att även vara ett ovärderligt stöd för partnern.

Doulan ska aldrig ta partnerns roll, utan istället hjälpa partnern att stödja sin kvinna till en positiv förlossningsupplevelse.

 

 

 

Positiv förlossningsupplevelse


Doulan har en stark tilltro till kvinnans egen förmåga att föda. Hon vet att en positiv förlossningsupplevelse är av största betydelse. Om förlossningsupplevelsen blir positiv eller ej beror inte så mycket på var man föder, hur lång tid förlossningen tar eller hur mycket smärtlindring man använder. Det beror i stället på vilket stöd man får, om man upplever att man blir sedd och respekterad och hur trygg man känner sig i förlossningssituationen.

 

Alla blivande föräldrar har rätt att under förlossningen behandlas med värme och respekt. Detta är föutsättningarna för en god start på föräldraskapet. Doulans mål är att bidra till en förlossningsupplevelse som föräldrarna kan minnas med glädje.

 

 

 

Kontinuitet


Doulans främsta tillgångar och hjälp i hennes roll är hennes lugn, erfarenhet, hennes händer och röst samt den lyhördhet och ständiga närvaro hon har. Doulan försöker skapa en lugn och varm atmosfär som gör de blivande föräldrarna trygga i förlossningssituationen.

 

Doulan finns för föräldrarna – hela tiden.